Úvod

Našim dlhodobým poslaním je dosiahnuť:

  • správne pochopenie zámerov a zadaní našich klientov
  • poskytnutie najvhodnejších technických, prevádzkových, ekonomických a k životnému prostrediu ohľaduplných riešení
  • kvalitné riadenie administrácie a prípravy projektov
  • dôslednú koordináciu všetkých spracovateľov a účastníkov projektu
  • komplexné zabezpečenie predprojektovej, projektovej, ako aj dohliadajúcej realizačnej fázy investičnej stavby