Logo
prenájom
architektúra
inžiniering
výstavba
investície

sme developerská spoločnosť s vlastnými investičnými projektami v oblasti rezidenčnej výstavby a občianskej vybavenosti

Spájame myšlienky s realitou, dávame hmote skutočný rozmer, vytrvalo spolupracujeme s architektmi, investormi i partnermi, dávame do práce kus života. Tvoríme projekty, tak aby slúžili ľuďom a dávali radosť i zmysel. Vítame konštruktívne nápady a vyhľadávame investične zaujímavé lokality. Našou referenciou je spokojnosť klientov i investorov. Sme vašou skratkou k úspechu už 15 rokov.

aktuálne projekty

naše realizácie

investujte s nami

investícia do nehnuteľností dlhodobo efektívne zhodnocuje peniaze

Icon

Naše skúsenosti a kvalifikovaný pracovný tím nám pomáhajú zhodnotiť peniaze v dlhodobo udržateľných investičných projektoch. Analyzujeme trh s výhľadom do budúcnosti a navrhujeme obchodné stratégie. Vytvárame komplexný marketing, vyhľadávame nájomníkov a budúcich klientov projektu. Pripravujeme vhodné podmienky pre odpredaj investičných projektov do privátnych fondov a spravujeme postavené nehnuteľnosti.

lokalita

vyberáme vhodnú lokalitu zodpovedajúcu všetkým požiadavkám, preverujeme dostupnosť inžinierskych sietí, overujeme stavebnú a finančnú realizovateľnosť investičného zámeru, navrhujeme architektonickú štúdiu, kreslíme projekty so skúsenými architektami a inžiniermi, záleží nám na architektúre, verejných priestranstvách a okolitej zeleni.

staviame pre vas 2

projekt

podieľame sa v projekte vlastným investičným kapitálom, riešime bankové financovanie a spolupracujeme s investormi, tvoríme realizovateľnú architektúru, vykonávame právny a technický due dliligence, kupujeme pozemky a zriaďujeme potrebné vecné bremená, máme vlastný skúsený projektový tím

staviame pre vas 3

stavba

získavame potrebné povolenia pre stavbu, participujeme na celom stavebnom procese, vykonávame projektový manažment, dodržujeme schválený rozpočet a harmonogram výstavby,  staviame overenými dodávateľmi, precízne odovzdávame vybudované rezidenčné či obchodné priestory klientom, poskytujeme záručný manažment odovzdaných