Projekty

MBC - MAGNET Business Center
Administratívny projekt MAGNET BUSINESS CENTRUM
 
Projekt administratívnej budovy je riešený ako polyfunkčný. Okrem hlavnej funkcie sú pridružené gastro prevádzky, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu z hľadiska užívateľa.
 
Kaviareň či reštaurácia budú príjemným spestením a komfortom zamestnancov.
 
MAGNET Business Center má polootvorený suterén, kde sa nachádza parkovisko pre nájomníkov. V rámci priestoru pred nástupom do objektu sú odstavné parkovacie plochy pre návštevníkov.

V MBC nie sú sústredené len priestory pre firmy, ale najmä piestory pre príjemné pracovné prostredie vytvorené samotným návrhom objektu a nevšedných detailov -príjemné vstupné priestory, átriá, lodžie, terasy a sadové úpravy v okolí nevynímajúc.

MBC - MAGNET Business Center MBC - MAGNET Business Center MBC - MAGNET Business Center MBC - MAGNET Business Center
Späť