Services

 • analýza investícií
 • akvizície pozemkov
 • development nehnuteľností
 • stavebný management
 • projekt management
 • návrh optimálneho spôsobu financovania
 • marketing management(prenájom, predaj)
 • štúdia(výber lokality, nákup pozemku)
 • zabezpečenie projektovej dokumentácie
 • realizačný projekt
 • inžinierska činnosť
 • dozor počas výstavby