About Us

Investično-developerská spoločnosť' PROReal invest s.r.o. bola založená v roku 2004.

Základné informácie o našej spoločnosti


Spoločnosť bola založená v roku 2004. Zaoberá sa projektovaním pozemných stavieb, od štúdie po realizačný projekt, so zabezpečením samotnej výstavby, inžinierskej činnosti i stavebného dozoru. Hlavnou oblasťou pôsobenia spoločnosti je developerská činnosť v funkciách občianskej vybavenosti (obchodno-nákupné centrá, športovo-relaxačné budovy, predajne), rezidenčnej výstavby, priemyselných parkov i logistických centier. V mnohých projektoch priamo spolupracujeme s architektonickými kanceláriami na stvárnení a realizácií celého zámeru. Dlhoročné skúsenosti so zabezpečovaním inžinierskej činnosti nám pomáhajú realizovať i časovo náročné stavebné objekty a promptne sa orientovať v spleti úradov zúčastnených v stavebnom konaní. Poskytujeme klientovi podľa požiadaviek aj úplné spektrum služieb, od počiatočnej objemovej štúdie, spracovania zámerov vo viacerých variantoch až po „odovzdanie kľúčov“ od skolaudovanej stavby.